02 Ιούλ 2021

Ο βασιλιάς της Ασίνης

Ασίνην τε!  Καστράκι, η ακρόπολη της Ασίνης   Ασίνιοι οι πρώτοι κάτοικοι σε αυτή την τοποθεσία. Αγαπημένο σήμερα σημείο για κολύμπι το «Καστράκι» όπως αποκαλούν οι ντόπιοι την περιοχή στην

0