04 Ιαν 2017

M αγαπά ~ δε μ αγαπά

H δύση περνά για να μαζέψει τ άχρηστα

0
04 Ιαν 2017

Εδώ θα σταθώ

Λιγόστεψε το φως, χαμήλωσε ο ουρανός το πρόσωπό του,

0