ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Κινηματα αλληλεγγυης: Τι πρεπει να γινει

Βρισκόμαστε σε μια νέα περίοδο, ελπιδοφόρα σε ό,τι αφορά το τοπίο ανάπτυξης συλλογικών δράσεων αλληλεγγύης, παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο και αξιοποίησης πόρων. Μια περίοδο νέων προκλήσεων για το κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από το πρόγραμμα της ΔΕΘ αλλά και από τις συνολικές επεξεργασίες του και τη μέχρι σήμερα ενεργή στήριξη στα κινήματα αλληλεγγύης, έχει καταστήσει προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αντιτάσσοντας την υπεράσπιση της κοινωνίας στις όποιες «επιταγές» των διεθνών δανειστών – εκβιαστών, αλλά και προτείνοντας μια σειρά από άμεσα μέτρα.

Η συλλογική μας εμπειρία

Τα προηγούμενα χρόνια αναπτύχθηκε ένα πολύμορφο κίνημα αλληλεγγύης μέσα από εκατοντάδες δομές με ποικίλα χαρακτηριστικά, οι οποίες ήρθαν ώς τώρα σε επαφή με πολλές χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι τους απευθύνθηκαν ζητώντας βοήθεια ή θέλοντας να συμβάλουν με την προσφορά τους. Μέσα από αυτή την προσπάθεια η δουλειά των δομών υπήρξε σημαντική, γιατί ανταποκρίθηκαν στις άμεσες ανάγκες, κατέγραψαν προβλήματα αλλά και τις αιτίες τους και προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τους ανθρώπους που είχαν χάσει το κουράγιο και την ελπίδα για ένα θετικό αποτέλεσμα στην όποια προσπάθεια.

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις δομές αξιοποίησαν στο έπακρο ιδέες και δεξιότητες, συχνά ανέπτυξαν και καινούργιες, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε ένα σπουδαίο δυναμικό στο πεδίο αυτού που με όρους τυπικών προσόντων θα ονομάζαμε κοινωνική εργασία. Ταυτόχρονα όμως και στο επίπεδο της επικοινωνίας, της διαχείρισης ενός έργου και σε επιμέρους εξειδικευμένες εργασίες. Την ίδια στιγμή, μέσα από τη δουλειά πεδίου, όλες αυτές οι δεξιότητες παραμένουν διαρκώς εξελισσόμενες, δημιουργώντας χώρους ελευθερίας και αυτενέργειας, μακριά από τον κίνδυνο στασιμότητας και γραφειοκρατικοποίησης. Ως τέτοιοι χώροι, οι δομές αλληλεγγύης αποτελούν συλλογικότητες ενίσχυσης της κοινωνικής συμμετοχής, της ισοτιμίας, του κοινωνικού ελέγχου και εμβάθυνσης της δημοκρατίας μέσα από διαδικασίες αυτοοργάνωσης.

Η «Αλληλεγγύη για Όλους» αυτά τα χρόνια συνέβαλε στην ανάπτυξη του αυτοοργανωμένου κινήματος αλληλεγγύης και ανέπτυξε κοινά εγχειρήματα με τις δομές αλληλεγγύης ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τους. Υποστήριξε συστηματικά την οριζόντια δικτύωσή τους με σεβασμό στην αυτόνομη δημοκρατική λειτουργία τους και μέσα από αυτή τη διαδικασία εντοπίστηκαν τα κοινά προβλήματα και αναζητήθηκαν, και πολλές φορές βρέθηκαν, λύσεις μέσα από συντονισμένες κοινές καμπάνιες.

Εργάστηκε για την ορατότητα των δομών στην κοινωνία, έτσι που όσοι έχουν ανάγκη να μπορούν χωρίς εμπόδια να τους απευθυνθούν, ενώ η ίδια η «Αλληλεγγύη για Όλους» αποτέλεσε παράθυρο επικοινωνίας με πολλές χιλιάδες ανθρώπους που ζήτησαν στήριξη σε διάφορα προβλήματά τους. Ενίσχυσε την κοινωνικοποίηση της γνώσης και των πρακτικών αλληλεγγύης, διευκολύνοντας τη δημιουργία νέων δομών από ομάδες ανθρώπων που της απευθύνθηκαν. Ταυτόχρονα οργάνωσε τη διεθνή καμπάνια αλληλεγγύης στην πληττόμενη κοινωνία, φέροντας τις δομές αλληλεγγύης σε άμεση επαφή με αλληλέγγυες πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο που τις στήριξαν με πολλούς τρόπους.

Στα τέσσερα αυτά άγρια χρόνια της χειρότερης επίθεσης στην κοινωνία, την εργασία και στα δικαιώματα, οι δομές αλληλεγγύης αποτέλεσαν βασικό πυλώνα στήριξης κρατώντας την κοινωνία όρθια. Σε σύγκριση με τις κοινωνικές πολιτικές που ασκήθηκαν από την Αυτοδιοίκηση, άμεσα ή σε συνεργασία με ΜΚΟ, αλλά και από παραδοσιακά φιλανθρωπικές δομές (Εκκλησία κ.λπ.), που συχνά αποτύγχαναν από κακή οργάνωση, έλλειψη πόρων, γραφειοκρατική αντίληψη και ενίοτε διαφθορά, οι δομές αλληλεγγύης παρουσίασαν ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης και συμμετοχής, με σοβαρά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα.

Η συσσωρευμένη αυτή γνώση και εμπειρία έχουν κατά καιρούς αποτιμηθεί μέσα από πανελλαδικές συντονιστικές συναντήσεις κοινωνικών ιατρείων, δομών αλληλεγγύης τροφής και συνεταιριστικών εγχειρημάτων. Αλλά χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά για την κατανόηση, τη γενίκευση των συμπερασμάτων και την ανάπτυξη νέων ιδεών και προτάσεων, ώστε αυτή η πείρα να γίνει άμεσα αξιοποιήσιμη στο πεδίο των κοινωνικών αναγκών. Και αυτή η δουλειά δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ενός εξωτερικού ως προς τα προβλήματα παρατηρητή, αλλά να απορρέει και να ανατροφοδοτείται από τη συνεχή δράση του κινήματος κοινωνικής αλληλεγγύης.

koinoniki_allileggii_aftodioikisi

Οι νέες προκλήσεις

Ανάπτυξη των κινημάτων και μεγαλύτερη ακόμα σύνδεση με την κοινωνία, διαρκής προγραμματική επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων, συμβολή και έλεγχος στην άσκηση κυβερνητικών πολιτικών συνιστούν σήμερα μια πολυεπίπεδη πρόκληση. Για το κίνημα αλληλεγγύης τα πεδία των προκλήσεων που ανοίγονται αφορούν την ανταπόκρισή τους:

Στην ενδυνάμωση της λαϊκής συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα: δράσης, αποτίμησης και προτάσεων, ώστε να δημιουργήσουμε το πλέον ευρύ δίκτυο υποδοχής και αναγνώρισης των προβλημάτων, αλλά και κοινωνικής αυτενέργειας.

Στη δυνατότητα στήριξης μιας κοινωνίας που έχει πληγεί βαθιά από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών, βοηθώντας τη μεγαλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση σε όσους/ες έχουν πραγματικές ανάγκες, που θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην πορεία συγκρότησης δημόσιων κοινωνικών πολιτικών, άρσης των αποκλεισμών και της αδικίας.

Στην καταγραφή των ποσοτικών, αλλά κυρίως των ποιοτικών δεδομένων και επιπτώσεων της φτώχειας.

Στον εντοπισμό των δυσλειτουργιών της άσκησης των κοινωνικών πολιτικών από την κεντρική και την αποκεντρωμένη διοίκηση (περιφέρειες, δήμοι κ.λπ.), τη διατύπωση προτάσεων άμεσων διορθωτικών παρεμβάσεων και θέσπισης διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου.

Στη διερεύνηση νέων πρακτικών στην ανεύρεση και αξιοποίηση πόρων, μέσω της ενδυνάμωσης και κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, και του ρόλου της στη συνολική διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης που ξεκινάει από σήμερα.

Στην συμβολή σε ένα ολοκληρωμένο και διαφορετικής αντίληψης πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, με δημοκρατική συμμετοχική διαδικασία εκπόνησης και σεβασμό στους αποδέκτες των όποιων παρεμβάσεων.

Στη δημιουργία νέων οριζόντιων, αντι-ιεραχικών θεσμών οργάνωσης της κοινωνίας στην πορεία για μια κοινωνία χειραφέτησης, ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για όλα τα παραπάνω η «Αλληλεγγύη για Όλους» θα συμβάλλει στο άμεσο άνοιγμα ενός διαλόγου ανάμεσα στις δομές αλληλεγγύης με αντικείμενο τον ρόλο τους στη νέα περίοδο, την παραπέρα ανάπτυξη και ενίσχυσή τους, την ενθάρρυνση νέων πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη της μεταξύ τους δικτύωσης, τη δημιουργία διαύλων συνομιλίας των κινημάτων αλληλεγγύης με τους φορείς άσκησης πολιτικής. Θα στηρίξει τη δημιουργία νέων δομών όπου προκύψει ανάγκη και ενδιαφέρον, με ορίζοντα την παρέμβαση όχι μόνο στην κάλυψη των άμεσων αναγκών αλλά και στο άνοιγμα νέων πεδίων στον χώρο της αντιμετώπισης της ανεργίας, που αποτελεί και αφετηρία των προβλημάτων αλλά και αίτημα της πλειοψηφίας όσων απευθύνονται στις δομές.

Οι άμεσες επιτακτικές ανάγκες της πληττόμενης κοινωνίας και ο χρόνος είναι οι αντίπαλοί μας σ’ αυτή την προσπάθεια. Σύμμαχός μας είναι ο ενθουσιασμός και η διαθεσιμότητα ενός κόσμου που όλα αυτά τα χρόνια έδωσε δύσκολες μάχες μέσα σε συνθήκες γενικευμένης επίθεσης, πέτυχε πολλά, κρατώντας ζωντανή την αξιοπρέπεια και την ελπίδα και σήμερα πλέον ελπίζει σε μια πραγματική ανατροπή μέσα από μία συνέργεια κοινωνίας – πολιτείας.

* Το κείμενο είναι συλλογική επεξεργασία της «Αλληλεγγύης για Όλους»

 

Πηγή: Αυγή

Previous post

ΣΤΙΣ ΦΩΤΟ ΠΟΥΛΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

Next post

ΤΕΛΙΚΑ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ!

admin

201 Σχόλια

 1. Ιανουάριος 29, 2016 at 10:00 πμ
 2. Ιανουάριος 29, 2016 at 11:49 πμ

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
  could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward
  to your new updates.

  Also visit my webpage – advanced garcinia cambogia free trial – Marylin

 3. Ιανουάριος 29, 2016 at 2:46 μμ

  Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after going through some of the
  posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted
  I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 4. Ιανουάριος 29, 2016 at 2:58 μμ
 5. Ιανουάριος 29, 2016 at 4:03 μμ

  Κινηματα αλληλεγγυης: Τι πρεπει να γινει | Freesocial
  [url=http://www.g1h92v1l79b647y3xp1xbnc7b04uw12ys.org/]uedojbbhvno[/url]
  aedojbbhvno
  edojbbhvno http://www.g1h92v1l79b647y3xp1xbnc7b04uw12ys.org/

 6. Ιανουάριος 29, 2016 at 8:25 μμ
 7. Ιανουάριος 29, 2016 at 8:33 μμ

  Peculiar article, just what I wanted to find.

  Feel free to visit my blog; acne skin care tips (Elliott)

 8. Ιανουάριος 29, 2016 at 8:38 μμ

  Asking questions are truly good thing if you are not understanding
  something completely, however this post gives good understanding yet.

  Here is my site … best acne skin care (Rachael)

 9. Ιανουάριος 29, 2016 at 8:39 μμ

  It’s truly a nice and helpful piece of information. I’m happy that you just shared
  this useful information with us. Please stay us up to date like
  this. Thank you for sharing.

  my website: acne face wash [Monique]

 10. Ιανουάριος 29, 2016 at 8:41 μμ

  I have been browsing online greater than 3 hours today, but I by no means found
  any interesting article like yours. It is lovely value sufficient for me.
  In my opinion, if all site owners and bloggers made good content
  material as you did, the web shall be much more helpful than ever
  before.

  My homepage; acne treatment reviews (Gavin)

 11. Ιανουάριος 29, 2016 at 8:44 μμ

  Hello There. I discovered your weblog the use of msn. This
  is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your helpful info.

  Thanks for the post. I’ll certainly return.

  Check out my site skin cream (Eve)

 12. Ιανουάριος 29, 2016 at 8:45 μμ

  Excellent post. I’m facing some of these issues as well..

  Check out my web site – acne cleanser [Tomas]

 13. Ιανουάριος 29, 2016 at 8:47 μμ

  Can I simply say what a comfort to discover somebody who genuinely knows
  what they are talking about online. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important.
  More people should look at this and understand this side of your story.
  I was surprised you aren’t more popular because you definitely possess the gift.

  Feel free to surf to my webpage; acne tips (Oscar)

 14. Ιανουάριος 29, 2016 at 8:47 μμ

  I think that everything said made a great deal of sense.
  However, consider this, what if you added a little content?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, however what if you added a title that makes people want more?
  I mean blog topic is a little plain. You could peek at Yahoo’s front page and note how they
  create post headlines to grab viewers to click.
  You might try adding a video or a related pic or two to grab people interested
  about what you’ve got to say. Just my opinion, it could bring
  your posts a little livelier.

  my weblog – acne skin care tips, Theresa,

 15. Ιανουάριος 29, 2016 at 8:49 μμ

  Excellent write-up. I absolutely appreciate this site.
  Thanks!

  my weblog :: acne (Blake)

 16. Ιανουάριος 29, 2016 at 8:55 μμ

  I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better. Youve got an awful
  lot of text for only having 1 or two images. Maybe you could space it out better?

  Here is my site … best acne skin care (Taj)

 17. Ιανουάριος 29, 2016 at 9:16 μμ

  I have been surfing online more than 2 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did,
  the net will be a lot more useful than ever before.

  My web-site :: treatment for acne (Gregorio)

 18. Ιανουάριος 29, 2016 at 9:19 μμ

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand.

  It seems too complicated and very broad for me.

  I am looking forward for your next post, I will try to get
  the hang of it!

  My page; comment-195519 (Dian)

 19. Ιανουάριος 29, 2016 at 9:46 μμ

  I think the admin of this site is in fact working hard for his site, for the reason that here every
  stuff is quality based data.

  my homepage – acne light (Janice)

 20. Ιανουάριος 29, 2016 at 9:51 μμ

  You’re so cool! I don’t suppose I have read through a single thing like that before.
  So good to find someone with a few genuine thoughts on this issue.
  Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet,
  someone with some originality!

  Here is my web site: cures for acne (Patrick)

 21. Ιανουάριος 29, 2016 at 10:23 μμ

  This info is invaluable. Where can I find out more?

  My web page: acne scar treatments (Felicia)

 22. Ιανουάριος 30, 2016 at 1:15 πμ
 23. Ιανουάριος 30, 2016 at 2:34 πμ

  Excellent post. I used to be checking continuously this blog and
  I am impressed! Very helpful information specifically the final section 🙂
  I maintain such info much. I used to be seeking this certain information for a long
  time. Thanks and best of luck.

  Take a look at my website – identity theft protections (Roberta)

 24. Ιανουάριος 30, 2016 at 3:17 πμ
 25. Ιανουάριος 30, 2016 at 6:57 πμ
 26. Ιανουάριος 30, 2016 at 8:25 πμ

  It’s perfect time to make some plans for the future
  and it’s time to be happy. I’ve read this post and if
  I could I desire to suggest you few interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this
  article. I want to read even more things about it!

  Here is my web blog; reviews forskolin weight loss (Wendy)

 27. Ιανουάριος 30, 2016 at 8:27 πμ

  I do not know whether it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog.
  It looks like some of the written text on your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and
  let me know if this is happening to them too?
  This may be a problem with my browser because I’ve had this
  happen previously. Kudos

  Here is my webpage :: forskolin benefits weight loss (Christal)

 28. Ιανουάριος 30, 2016 at 9:11 πμ

  hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical points using this web site, since I experienced to reload the
  site many times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances
  times will very frequently affect your placement in google and
  could damage your quality score if advertising
  and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail
  and can look out for a lot more of your respective interesting
  content. Ensure that you update this again very soon.

  My webpage; forskolin results, Jamison,

 29. Ιανουάριος 30, 2016 at 9:12 πμ
 30. Ιανουάριος 30, 2016 at 10:05 πμ

  Hello there! This blog post couldn’t be written much better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I’ll forward this article to him.

  Fairly certain he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

  Look into my weblog: forskolin reviews weight loss

 31. Ιανουάριος 30, 2016 at 10:19 πμ

  Spot on with this write-up, I really believe this site needs a great deal more attention. I’ll probably
  be back again to see more, thanks for the information!

  Feel free to surf to my web site; forskolin bodybuilding; Mamie,

 32. Ιανουάριος 30, 2016 at 10:21 πμ

  The other day, while I was at work, my sister stole my iphone
  and tested to see if it can survive a 30 foot
  drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed
  and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  my web page: pure forskolin for weight loss [Rodrick]

 33. Ιανουάριος 30, 2016 at 10:41 πμ

  I think that what you wrote was actually very reasonable.
  But, what about this? suppose you added a little content?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your blog,
  however suppose you added a post title to maybe grab people’s attention? I mean blog topic is kinda plain.
  You should peek at Yahoo’s home page and see how they create post titles to
  get viewers interested. You might try adding a video or a pic or two to grab readers excited about what you’ve
  got to say. In my opinion, it might make your posts a little bit more interesting.

  my web-site … forskolin benefits for men [Chloe]

 34. Ιανουάριος 30, 2016 at 10:41 πμ

  Write more, thats all I have to say. Literally, it
  seems as though you relied on the video to make your
  point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to
  your blog when you could be giving us something enlightening to read?

  Take a look at my web site … forskolin belly fat burner
  (Roosevelt)

 35. Ιανουάριος 30, 2016 at 10:42 πμ

  There is certainly a great deal to know about this issue.
  I really like all of the points you’ve made.

  Here is my page: slendera garcinia cambogia and natural cleanse free trial

 36. Ιανουάριος 30, 2016 at 11:12 πμ

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site.

  I’m hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now 😉

  Review my web-site – garcinia cambogia free trial australia (Martina)

 37. Ιανουάριος 30, 2016 at 11:14 πμ
 38. Ιανουάριος 30, 2016 at 12:07 μμ

  I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody
  else know such detailed about my difficulty. You are incredible!
  Thanks!

  Here is my webpage … natural forskolin for weight loss (Florence)

 39. Ιανουάριος 30, 2016 at 2:03 μμ

  At this time it appears like Movable Type is the preferred blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  My homepage – forskolin weight loss diet; Jenifer,

 40. Ιανουάριος 30, 2016 at 2:26 μμ

  I’m curious to find out what blog system you are
  working with? I’m having some minor security problems with my latest site and I would like
  to find something more risk-free. Do you have
  any suggestions?

  Also visit my weblog: how to use forskolin for weight loss
  [Lea]

 41. Ιανουάριος 30, 2016 at 3:44 μμ
 42. Ιανουάριος 30, 2016 at 3:50 μμ

  Piece of writing writing is also a fun, if you be familiar with after
  that you can write otherwise it is complicated to write.

  Feel free to surf to my blog how do you get a social security number (Armand)

 43. Ιανουάριος 30, 2016 at 3:54 μμ

  Thank you for sharing your info. I really appreciate your
  efforts and I will be waiting for your further post thank you once again.

  Have a look at my web blog … report fraud

 44. Ιανουάριος 30, 2016 at 3:56 μμ

  bookmarked!!, I love your website!

  Also visit my site; how can you protect yourself from identity theft (Beryl)

 45. Ιανουάριος 30, 2016 at 4:03 μμ

  Remarkable issues here. I am very glad to look your article.
  Thank you a lot and I’m looking ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

  Feel free to surf to my web-site – identity theft resources (Janessa)

 46. Ιανουάριος 30, 2016 at 4:05 μμ

  Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!

  Very helpful information specifically the last
  part 🙂 I care for such info much. I was looking for this particular information for a very long
  time. Thank you and good luck.

  My page – credit card monitoring (Michelle)

 47. Ιανουάριος 30, 2016 at 4:06 μμ

  Thanks for any other fantastic article. Where else may just anybody get that type of info in such a perfect method of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m at the search for such info.

  Review my blog post … best id theft protection (Kourtney)

 48. Ιανουάριος 30, 2016 at 5:00 μμ

  Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal
  but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my
  own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions?
  Many thanks

  Here is my site; identity theft recovery (Louis)

 49. Ιανουάριος 30, 2016 at 5:05 μμ

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never
  understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of
  it!

  Feel free to surf to my webpage … identity theft ftc
  (Lindsey)

 50. Ιανουάριος 30, 2016 at 5:29 μμ

  I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never
  found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

  Here is my webpage; identity theft prevention – Sofia

 51. Ιανουάριος 30, 2016 at 5:34 μμ

  Every weekend i used to pay a visit this site, because i wish for enjoyment, since this this site
  conations genuinely nice funny stuff too.

  My blog: identity theft check (Chassidy)

 52. Ιανουάριος 30, 2016 at 5:38 μμ

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this
  outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to brand new
  updates and will share this website with my Facebook group.
  Talk soon!

  Also visit my page; forskolin mechanism

 53. Ιανουάριος 30, 2016 at 5:42 μμ

  Good information. Lucky me I came across your blog by chance (stumbleupon).
  I have book-marked it for later!

  Take a look at my page; best id protection (Savannah)

 54. Ιανουάριος 30, 2016 at 6:09 μμ

  My family members every time say that I am killing my time here at web, except I know I am getting knowledge daily by reading such good content.

  My web site; credit report fraud – Charolette

 55. Ιανουάριος 30, 2016 at 6:37 μμ

  Pretty section of content. I just stumbled upon your blog
  and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.

  Any way I’ll be subscribing for your feeds or even I achievement you access constantly fast.

  Feel free to visit my blog post identity theft guard

 56. Ιανουάριος 30, 2016 at 6:58 μμ

  Hi there, this weekend is pleasant designed for me, as this moment i am reading this impressive educational paragraph here
  at my home.

  Look into my web site … credit theft protection

 57. Ιανουάριος 30, 2016 at 7:00 μμ

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly
  useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid
  others like you helped me.

  Feel free to surf to my page: how do you get a social security number (Alyssa)

 58. Ιανουάριος 30, 2016 at 7:02 μμ

  Great beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

  My site: benefits of forskolin for weight loss – Sonia,

 59. Ιανουάριος 30, 2016 at 7:14 μμ

  Good way of describing, and good article to obtain facts concerning my presentation focus, which i am going to deliver in college.

  Also visit my web page – how to protect your social security number (Jerilyn)

 60. Ιανουάριος 30, 2016 at 7:56 μμ

  I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this website is
  really good.

  Also visit my page free credit report identity theft
  (Priscilla)

 61. Ιανουάριος 30, 2016 at 8:16 μμ

  Hi there every one, here every person is sharing these kinds of experience, so it’s nice
  to read this website, and I used to pay a visit this web site every
  day.

  my blog post – how to monitor credit for identity theft

 62. Ιανουάριος 30, 2016 at 9:28 μμ

  Thanks for finally writing about > blog topic < Liked it!

  My website family identity theft protection; Ramiro,

 63. Ιανουάριος 30, 2016 at 9:52 μμ

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be
  running off the screen in Safari. I’m not sure if this
  is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let
  you know. The design look great though! Hope you get the issue
  resolved soon. Many thanks

  Feel free to surf to my web site; identity theft protection tips – Kermit

 64. Ιανουάριος 31, 2016 at 12:52 πμ

  For hottest news you have to go to see world wide web and on world-wide-web I found this site as a most excellent
  website for hottest updates.

  Also visit my website … credit card protection services (Mirta)

 65. Ιανουάριος 31, 2016 at 1:35 πμ

  Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog centered on the same topics you discuss and would love to have you
  share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work.

  If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  Look into my web page – identity protect (Eden)

 66. Ιανουάριος 31, 2016 at 1:36 πμ

  Sac Longchamp Pliage écharpes Longchamp Burberry Sac Longchamp Pliage Femme écharpes Burberry pas cher

 67. Ιανουάριος 31, 2016 at 1:36 πμ

  Sac Longchamp Pliage Paris magasins Longchamp de Longchamp Le Pliage chaussures l’histoire de la chaussure adidas

 68. Ιανουάριος 31, 2016 at 1:56 πμ

  If you desire to increase your experience just keep visiting this web
  page and be updated with the hottest gossip posted here.

  my web blog … online credit card theft (Finlay)

 69. Ιανουάριος 31, 2016 at 2:41 πμ

  whoah this blog is fantastic i really like studying your posts.
  Keep up the great work! You understand, a lot of people are searching round for this information,
  you could help them greatly.

  Feel free to surf to my website: identity theft laws [Aiden]

 70. Ιανουάριος 31, 2016 at 3:06 πμ

  If some one desires expert view regarding blogging and site-building afterward i propose
  him/her to go to see this website, Keep up the fastidious work.

  my blog :: garcinia cambogia colon cleanse free trial (Meghan)

 71. Ιανουάριος 31, 2016 at 3:54 πμ

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and
  wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.
  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

  My homepage; identity theft report (Yetta)

 72. Ιανουάριος 31, 2016 at 4:19 πμ

  I believe what you said was actually very logical. But, think about this,
  suppose you were to create a killer title? I ain’t suggesting your information isn’t solid, however what if you added a title that grabbed
  a person’s attention? I mean blog topic is
  kinda boring. You might peek at Yahoo’s home page
  and note how they write news titles to grab people to open the links.

  You might add a video or a pic or two to grab people interested about what you’ve written. Just my opinion, it
  might bring your posts a little livelier.

  Here is my web site; forskolin weight loss

 73. Ιανουάριος 31, 2016 at 4:39 πμ

  Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It’s the little changes which will make the most significant changes.

  Thanks for sharing!

  Visit my website help with identity theft; Reagan,

 74. Ιανουάριος 31, 2016 at 6:00 πμ

  When someone writes an piece of writing he/she retains the thought of a user in his/her mind that how a user can understand
  it. So that’s why this article is outstdanding. Thanks!

  my blog post: forskolin eye drops (Leonore)

 75. Ιανουάριος 31, 2016 at 7:27 πμ

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am having troubles with your RSS.
  I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anybody getting the same RSS problems?
  Anyone who knows the answer will you kindly respond?

  Thanx!!

  Here is my homepage :: best forskolin supplement review (Louise)

 76. Ιανουάριος 31, 2016 at 8:12 πμ

  There is definately a lot to know about this topic.
  I love all the points you have made.

  My site :: side effects of forskolin extract

 77. Ιανουάριος 31, 2016 at 8:51 πμ

  What’s up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this post i thought i could
  also create comment due to this brilliant piece of writing.

  My webpage :: primaforce forskolin 50 – Candida,

 78. Ιανουάριος 31, 2016 at 9:28 πμ

  Hi to all, how is all, I think every one is
  getting more from this web page, and your views are pleasant
  in support of new people.

  Look at my blog post forskolin side effects – Dario,

 79. Ιανουάριος 31, 2016 at 11:37 πμ

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for best forskolin to buy

  My webpage – buy forskolin extract pure

 80. Ιανουάριος 31, 2016 at 2:03 μμ

  Asking questions are in fact good thing if you are not understanding anything completely,
  but this paragraph provides pleasant understanding even.

  Check out my blog: treatment of acne (Valentin)

 81. Ιανουάριος 31, 2016 at 2:27 μμ

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

  My blog post: homemade acne treatment (Veronique)

 82. Ιανουάριος 31, 2016 at 3:02 μμ

  Great article, exactly what I needed.

  Feel free to surf to my web blog … homemade acne treatment
  (Dian)

 83. Ιανουάριος 31, 2016 at 3:07 μμ

  This is my first time pay a quick visit at here and i am genuinely happy to read all at single place.

  Here is my web blog … acne treatment product
  (Aimee)

 84. Ιανουάριος 31, 2016 at 3:08 μμ

  What’s up, just wanted to say, I loved this blog post. It was practical.
  Keep on posting!

  My web-site acne face wash, Alba,

 85. Ιανουάριος 31, 2016 at 4:26 μμ

  This post presents clear idea designed for the new viewers of
  blogging, that in fact how to do blogging and site-building.

  my web-site – treatment for acne (Margarette)

 86. Ιανουάριος 31, 2016 at 4:36 μμ

  Hi are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need
  any coding expertise to make your own blog? Any help would
  be really appreciated!

  Also visit my website: severe acne treatment

 87. Ιανουάριος 31, 2016 at 4:58 μμ

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.»
  She placed the shell to her ear and screamed.

  There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants
  to go back! LoL I know this is completely off topic but I
  had to tell someone!

  Look into my website pure natural forskolin reviews

 88. Ιανουάριος 31, 2016 at 5:24 μμ

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you could do with
  a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog.
  An excellent read. I’ll definitely be back.

  Here is my web-site – forskolin belly fat burner

 89. Ιανουάριος 31, 2016 at 6:23 μμ

  I truly love your website.. Excellent colors & theme.
  Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m wanting to
  create my own personal website and would like to know where you got this from
  or just what the theme is named. Appreciate it!

  Also visit my website :: cure for acne (Jerrell)

 90. Ιανουάριος 31, 2016 at 6:30 μμ

  It is truly a great and helpful piece of information. I am satisfied that you
  shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this.

  Thank you for sharing.

  Feel free to surf to my weblog … acne skin care treatment

 91. Ιανουάριος 31, 2016 at 7:30 μμ

  lunettes de soleil oakley femme

  lunettes de soleil oakley femme je cherche un sac longchamp pas cher yvelines\n lunettes de soleil oakley femme

 92. Ιανουάριος 31, 2016 at 8:48 μμ

  I always used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of net thus
  from now I am using net for posts, thanks to web.

  My web site acne prone skin (Anh)

 93. Ιανουάριος 31, 2016 at 11:39 μμ

  I love reading through a post that will make men and women think.

  Also, many thanks for allowing for me to comment!

  Also visit my page :: how to prevent acne (Ulysses)

 94. Φεβρουάριος 1, 2016 at 12:03 πμ

  longchamp pliage toile prix

  longchamp pliage toile prix sac à main longchamp pas cher junior\n longchamp pliage toile prix

 95. Φεβρουάριος 1, 2016 at 3:05 πμ

  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger,
  and I was wondering your situation; we have created
  some nice methods and we are looking to trade strategies with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

  Look at my homepage :: identity theft insurance – Ignacio

 96. Φεβρουάριος 1, 2016 at 3:05 πμ

  Howdy would you mind letting me know which web host you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers
  and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider at a fair price?
  Many thanks, I appreciate it!

  My weblog; identity theft protection services (Syreeta)

 97. Φεβρουάριος 1, 2016 at 3:07 πμ

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s
  really informative. I’m going to watch out for brussels.

  I will appreciate if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Feel free to surf to my web page identity theft repair (Jenifer)

 98. Φεβρουάριος 1, 2016 at 3:08 πμ

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who had been doing a little research on this.
  And he in fact bought me lunch due to the fact
  that I discovered it for him… lol. So let me reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this issue
  here on your internet site.

  my web site – forskolin reviews side effects, Chau,

 99. Φεβρουάριος 1, 2016 at 3:08 πμ

  Fastidious answers in return of this issue with firm arguments and explaining everything concerning that.

  my page: how identity theft happens (Lee)

 100. Φεβρουάριος 1, 2016 at 3:09 πμ

  Ahaa, its nice conversation concerning this piece of writing here at this blog,
  I have read all that, so at this time me also commenting
  at this place.

  Look at my blog; best identity theft monitoring
  (Natisha)

 101. Φεβρουάριος 1, 2016 at 3:12 πμ

  I love what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure!
  Keep up the awesome works guys I’ve included you
  guys to blogroll.

  my web-site :: acne rosacea treatment (Gilda)

 102. Φεβρουάριος 1, 2016 at 3:16 πμ

  Thank you for the good writeup. It in fact was a leisure account it.
  Glance complex to more added agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

  My blog … what is credit card theft, Virgil,

 103. Φεβρουάριος 1, 2016 at 3:21 πμ

  Awesome website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here?

  I’d really love to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that
  share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Many thanks!

  Here is my web site … easy credit (Von)

 104. Φεβρουάριος 1, 2016 at 3:27 πμ

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am concerned
  about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into
  it? Any help would be really appreciated!

  my weblog; identity fraud insurance (Matthew)

 105. Φεβρουάριος 1, 2016 at 4:08 πμ

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

  Also visit my weblog :: identity theft reporting

 106. Φεβρουάριος 1, 2016 at 4:17 πμ

  Undeniably consider that which you said. Your favourite
  justification appeared to be on the internet the simplest factor to take into account of.
  I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider
  worries that they just don’t understand about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as defined out the whole thing without having side effect , other people
  could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thank you

  Also visit my web page: what is a credit report

 107. Φεβρουάριος 1, 2016 at 4:22 πμ

  Incredible! This blog looks just like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design.
  Great choice of colors!

  Feel free to visit my site: identity theft websites (Madeleine)

 108. Φεβρουάριος 1, 2016 at 4:22 πμ

  My brother recommended I would possibly like this website.
  He used to be entirely right. This publish truly
  made my day. You can not believe just how a lot time I had spent for this info!
  Thanks!

  Feel free to surf to my webpage; best identity protection (Melina)

 109. Φεβρουάριος 1, 2016 at 4:29 πμ

  Hi there very cool website!! Guy .. Excellent ..
  Amazing .. I will bookmark your web site
  and take the feeds additionally? I am happy to seek out so many
  useful info here in the publish, we want work out more techniques
  in this regard, thank you for sharing. . . . . .

  Here is my blog post … credit card fraud (Saundra)

 110. Φεβρουάριος 1, 2016 at 4:45 πμ

  Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress
  because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for
  another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

  Here is my web-site – credit check

 111. Φεβρουάριος 1, 2016 at 4:45 πμ

  Great post. I was checking continuously this blog and
  I am impressed! Very helpful info particularly
  the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this
  particular information for a long time. Thank you and best of luck.

  Also visit my webpage identity monitor – Luz

 112. Φεβρουάριος 1, 2016 at 4:51 πμ

  Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you will be a great author.I will make
  sure to bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage continue
  your great writing, have a nice afternoon!

  Here is my homepage; credit debt (Charissa)

 113. Φεβρουάριος 1, 2016 at 4:54 πμ

  Hi there, after reading this remarkable piece of writing
  i am as well delighted to share my experience here with friends.

  Feel free to visit my web page ftc identity theft [Shoshana]

 114. Φεβρουάριος 1, 2016 at 4:54 πμ

  Great article, just what I wanted to find.

  Review my weblog – data theft

 115. Φεβρουάριος 1, 2016 at 5:34 πμ

  Spot on with this write-up, I really believe this website needs far more attention. I’ll probably be returning
  to see more, thanks for the information!

  Here is my web blog how to report identity theft (Mervin)

 116. Φεβρουάριος 1, 2016 at 5:36 πμ

  Excellent blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for
  a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..
  Any recommendations? Appreciate it!

  Here is my page: how to get your social security number (Finlay)

 117. Φεβρουάριος 1, 2016 at 5:39 πμ

  This design is steller! You definitely know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

  Also visit my webpage … credit theft reporting (Delilah)

 118. Φεβρουάριος 1, 2016 at 5:42 πμ

  You could definitely see your enthusiasm in the article
  you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.
  Always follow your heart.

  Also visit my web-site :: identity monitoring – Brodie,

 119. Φεβρουάριος 1, 2016 at 5:44 πμ

  Thank you, I have recently been looking for information approximately this subject for a while and yours is
  the greatest I’ve found out so far. But, what about the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

  Here is my web page; different types of identity theft (Estelle)

 120. Φεβρουάριος 1, 2016 at 5:46 πμ

  Very soon this site will be famous among all blogging and site-building viewers, due to it’s
  good articles

 121. Φεβρουάριος 1, 2016 at 6:08 πμ

  Appreciating the hard work you put into your site and in depth information you present.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Excellent read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your
  RSS feeds to my Google account.

  Stop by my site … identity theift

 122. Φεβρουάριος 1, 2016 at 6:14 πμ

  Outstanding quest there. What occurred after? Good luck!

  Stop by my web site … what to do with identity theft; Bianca,

 123. Φεβρουάριος 1, 2016 at 6:14 πμ

  Good way of telling, and nice paragraph to take facts concerning
  my presentation subject, which i am going to present in institution of higher education.

  Also visit my web-site: identity theft cases (Sonia)

 124. Φεβρουάριος 1, 2016 at 6:26 πμ

  make money on the internet research also suggests that almost 35% of e-mail customers arre actively checking
  their mail.

 125. Φεβρουάριος 1, 2016 at 6:31 πμ

  Having read this I thought it was really enlightening.
  I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading
  and commenting. But so what, it was still worth it!

  Feel free to visit my web site; credit number [Elaine]

 126. Φεβρουάριος 1, 2016 at 6:32 πμ

  Hi there, this weekend is fastidious in support
  of me, as this moment i am reading this great
  educational paragraph here at my home.

  Here is my web site: irs identity protection specialized unit

 127. Φεβρουάριος 1, 2016 at 7:42 πμ

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your design. Appreciate it

 128. Φεβρουάριος 1, 2016 at 7:54 πμ

  Hurrah, that’s what I was looking for, what a information! existing here at this webpage, thanks admin of this
  web site.

  Feel free to visit my page :: identity theft protection program, Rodrick,

 129. Φεβρουάριος 1, 2016 at 7:59 πμ

  I really love your blog.. Excellent colors & theme.
  Did you develop this amazing site yourself? Please
  reply back as I’m wanting to create my own personal blog and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is named.
  Thanks!

  Feel free to surf to my web blog – credit and identity theft protection [Nida]

 130. Φεβρουάριος 1, 2016 at 8:14 πμ

  Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to browse your website on my
  iphone during lunch break. I really like the knowledge you
  present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!

  Feel free to surf to my site – check credit [Johnson]

 131. Φεβρουάριος 1, 2016 at 8:18 πμ

  I believe this is among the so much vital info for me.
  And i’m glad reading your article. However wanna remark on few general things, The
  site taste is wonderful, the articles is actually nice :
  D. Just right activity, cheers

  My web blog :: how to report identity fraud (Vanita)

 132. Φεβρουάριος 1, 2016 at 8:51 πμ

  Simply bear this in thoughts: as useful as a highly
  simplified person expertise sounds, it can be a dangerous
  factor when organising social ad campaigns for those who’re
  not ready ahead off time with a nicely-conceived marketing
  plan ruled by clearly outlined budget parameters.

  my web blog … paid advertising car wraps

 133. Φεβρουάριος 1, 2016 at 9:14 πμ

  Hi there everyone, it’s my first go to see at this website, and paragraph is
  actually fruitful for me, keep up posting such posts.

  my website: how to fix identity theft – Winfred

 134. Φεβρουάριος 1, 2016 at 9:22 πμ

  As much as the particular issue regarding
  Hsv simplex virus Organic Treatment can be involved, there are lots of therapies offered to handle herpes virus contamination and not every one of them help treatment herpes virus infection. Should you have
  also been utilizing medications in order to remedy herpes infection then you definitely require to be
  aware of in which medications get constrained results in excess of the herpes simplex virus since those people
  remedies can’t heal herpes simplex virus contamination. These treatments can easily simply supress
  the herpes simplex virus indicators using several significant
  uncomfortable side effects. So you need to quit these drugs
  quickly. Each herpes simplex virus sufferer require carry the protection connected
  with nature’s capacity to treat herpes infection. I am going to tell
  you the particular natural tremendous food items,
  herbal products in addition to uncooked diet
  plan which will really allow you to to eliminate herpes disease once and for all.

 135. Φεβρουάριος 1, 2016 at 10:15 πμ

  Fabulous, what a blog it is! This web site
  provides valuable data to us, keep it up.

  Also visit my site … child identity theft